KARAOKE | Đường Xưa | Phạm Hoài Nam | Quốc Bảo

Địa điểm: NowZone, 235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM, Quận 1, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2517670

KARAOKE | Đường Xưa | Phạm Hoài Nam | Quốc Bảo

2372738

KARAOKE | Đường Xưa | Phạm Hoài Nam | Quốc Bảo

Phạm Bình Minh

KARAOKE | Đường Xưa | Phạm Hoài Nam | Quốc Bảo