KARAOKE | Đường Xưa | Phạm Hoài Nam | Quốc Bảo

Địa điểm: Vincom Trần Duy Hưng, Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2517670

KARAOKE | Đường Xưa | Phạm Hoài Nam | Quốc Bảo

Phạm Bình Minh

KARAOKE | Đường Xưa | Phạm Hoài Nam | Quốc Bảo

0903***349

KARAOKE | Đường Xưa | Phạm Hoài Nam | Quốc Bảo