Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE - Gửi Người Em Hà Tĩnh - Thái Học (Beat Chuẩn)

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2923067

KARAOKE - Gửi Người Em Hà Tĩnh - Thái Học (Beat Chuẩn)