Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke | Gửi Người Em Hà Tĩnh - Thái Học || Nguyễn Thành Official..

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0383***681

Karaoke | Gửi Người Em Hà Tĩnh - Thái Học || Nguyễn Thành Official..

2892483

Karaoke | Gửi Người Em Hà Tĩnh - Thái Học || Nguyễn Thành Official..

2875135

Karaoke | Gửi Người Em Hà Tĩnh - Thái Học || Nguyễn Thành Official..