Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] HÃY ĐẾN VỚI EM Remix [Beat Chuẩn] Vĩnh Thuyên Kim

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0932***119

[KARAOKE] HÃY ĐẾN VỚI EM Remix [Beat Chuẩn] Vĩnh Thuyên Kim

2935657

[KARAOKE] HÃY ĐẾN VỚI EM Remix [Beat Chuẩn] Vĩnh Thuyên Kim

2931820

[KARAOKE] HÃY ĐẾN VỚI EM Remix [Beat Chuẩn] Vĩnh Thuyên Kim