Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE - HOA HẢI ĐƯỜNG - BEAT CHUẨN - CÓ BÈ |J97 ( JACK) | P-st

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Hương Bull

KARAOKE - HOA HẢI ĐƯỜNG - BEAT CHUẨN - CÓ BÈ |J97 ( JACK) | P-st

0333332165

KARAOKE - HOA HẢI ĐƯỜNG - BEAT CHUẨN - CÓ BÈ |J97 ( JACK) | P-st

2465105

KARAOKE - HOA HẢI ĐƯỜNG - BEAT CHUẨN - CÓ BÈ |J97 ( JACK) | P-st