Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE HOA HẢI ĐƯỜNG BEAT GỐC JACK HAY NHẤT MV

Địa điểm: SC VivoCity - Tầng 4, 5, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3166125

KARAOKE HOA HẢI ĐƯỜNG BEAT GỐC JACK HAY NHẤT MV

User 3973886

KARAOKE HOA HẢI ĐƯỜNG BEAT GỐC JACK HAY NHẤT MV

User 4157298

KARAOKE HOA HẢI ĐƯỜNG BEAT GỐC JACK HAY NHẤT MV