Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE Nhạc Sống] LK Nhạc Sống REMIX DJ Cực Mạnh - Bass Căng Đét

Địa điểm: SC VivoCity - Tầng 4, 5, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3159042

[KARAOKE Nhạc Sống] LK Nhạc Sống REMIX DJ Cực Mạnh - Bass Căng Đét

0949238442

[KARAOKE Nhạc Sống] LK Nhạc Sống REMIX DJ Cực Mạnh - Bass Căng Đét

3057048

[KARAOKE Nhạc Sống] LK Nhạc Sống REMIX DJ Cực Mạnh - Bass Căng Đét