Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE - INTERNET LOVE - BEAT GUITAR TONE NỮ - BEAT HAY CHUẨN .

Địa điểm: BigC GO Buôn Ma Thuật, 5 10/3, cư ê bur,, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2907227

KARAOKE - INTERNET LOVE - BEAT GUITAR TONE NỮ - BEAT HAY CHUẨN .

2900737

KARAOKE - INTERNET LOVE - BEAT GUITAR TONE NỮ - BEAT HAY CHUẨN .

0911***236

KARAOKE - INTERNET LOVE - BEAT GUITAR TONE NỮ - BEAT HAY CHUẨN .