Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] Khó Vẽ Nụ Cười | Beat Chuẩn | Tone Nam | ĐẠT G & DU UYÊN

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2746483

[Karaoke] Khó Vẽ Nụ Cười | Beat Chuẩn | Tone Nam | ĐẠT G & DU UYÊN

0395***180

[Karaoke] Khó Vẽ Nụ Cười | Beat Chuẩn | Tone Nam | ĐẠT G & DU UYÊN

0978***002

[Karaoke] Khó Vẽ Nụ Cười | Beat Chuẩn | Tone Nam | ĐẠT G & DU UYÊN