Vui lòng đăng nhập để xem video này (Click để đăng nhập)

File đang xử lý

[Karaoke] MASHUP BECAUSE I'M STUPID (hạ tone )- ĐỔNG LINH ft NMEFO

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2386745

[Karaoke] MASHUP BECAUSE I'M STUPID (hạ tone )- ĐỔNG LINH ft NMEFO