Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] Như Ngày Hôm Qua - (Guitar Solo Beat), Muối Music | Tháng Năm

Địa điểm: BigC GO Buôn Ma Thuật, 5 10/3, cư ê bur,, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2933378

[Karaoke] Như Ngày Hôm Qua - (Guitar Solo Beat), Muối Music | Tháng Năm

0934***434

[Karaoke] Như Ngày Hôm Qua - (Guitar Solo Beat), Muối Music | Tháng Năm

2919458

[Karaoke] Như Ngày Hôm Qua - (Guitar Solo Beat), Muối Music | Tháng Năm