Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

| Karaoke - Japanese | Ashita Kuru Hi [Kobato]

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Lý Quốc Thắng

Karaoke Phượng Buồn | Nhạc Sống Tone Nữ Dễ Hát | Karaoke Tuấn Cò