Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[TJ노래방] LOVE DIVE - IVE(아이브) / TJ Karaoke

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2454910

[Karaoke Remix] Kẹo Bông Gòn - H2K x Trunky (KAISER REMIX) Tone Ebm