Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Sầu Tím Thiệp Hồng - Song Ca Quang Lê & Lệ Quyên

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0852***391

Karaoke Sầu Tím Thiệp Hồng - Song Ca Quang Lê & Lệ Quyên

0334***844

Karaoke Sầu Tím Thiệp Hồng - Song Ca Quang Lê & Lệ Quyên

3159082

Karaoke Sầu Tím Thiệp Hồng - Song Ca Quang Lê & Lệ Quyên