Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Sầu Tím Thiệp Hồng - Song Ca Quang Lê & Lệ Quyên

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2939719

Karaoke Sầu Tím Thiệp Hồng - Song Ca Quang Lê & Lệ Quyên

0901***789

Karaoke Sầu Tím Thiệp Hồng - Song Ca Quang Lê & Lệ Quyên

2939386

Karaoke Sầu Tím Thiệp Hồng - Song Ca Quang Lê & Lệ Quyên