Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Ta Đã Từng Yêu Tone Nữ | Nhan KTV

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.