Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] Tận Cùng Nỗi Nhớ (New Version) - Will Ft. Han Sara

Địa điểm: Vincom Quang Trung, 190 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.