Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] TẶNG ANH CHO CÔ ẤY (Beat phối chuẩn 101%) HƯƠNG GIANG - (#TACCA) (#ADODDA4)

Địa điểm: Vincom Phú Yên, Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2900534

[KARAOKE] TẶNG ANH CHO CÔ ẤY (Beat phối chuẩn 101%) HƯƠNG GIANG - (#TACCA) (#ADODDA4)

Dũng6355

[KARAOKE] TẶNG ANH CHO CÔ ẤY (Beat phối chuẩn 101%) HƯƠNG GIANG - (#TACCA) (#ADODDA4)

2397100

[KARAOKE] TẶNG ANH CHO CÔ ẤY (Beat phối chuẩn 101%) HƯƠNG GIANG - (#TACCA) (#ADODDA4)