Vui lòng đăng nhập để xem video này (Click để đăng nhập)

File đang xử lý

Karaoke Tàu Anh Qua núi Tone Nữ Nhạc Sống | Trọng Hiếu

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2932012

Karaoke Tàu Anh Qua Núi Tone Nữ Nhạc Sống | Trọng Hiếu

0349***825

Karaoke Tàu Anh Qua Núi Tone Nữ Nhạc Sống | Trọng Hiếu

0961***130

Karaoke Tàu Anh Qua Núi Tone Nữ Nhạc Sống | Trọng Hiếu