Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE - THÁNG NĂM - TONE NỮ - SOOBIN (Beat Guitar Acoustic)

Địa điểm: Vincom Thảo Điền - Tầng 5 (Cạnh Sân băng), Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2897738

KARAOKE - THÁNG NĂM - TONE NỮ - SOOBIN (Beat Guitar Acoustic)

2821060

KARAOKE - THÁNG NĂM - TONE NỮ - SOOBIN (Beat Guitar Acoustic)

2787721

KARAOKE - THÁNG NĂM - TONE NỮ - SOOBIN (Beat Guitar Acoustic)