Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em (Tone Nữ - C#m)

Địa điểm: Vincom Thảo Điền - Tầng 5 (Cạnh Sân băng), Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0888***004

[KARAOKE] Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em (Tone Nữ - C#m)

2934357

[KARAOKE] Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em (Tone Nữ - C#m)

0967***461

[KARAOKE] Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em (Tone Nữ - C#m)