Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] Thanh Xuân - Da LAB (Beat Chuẩn)

Địa điểm: BigC Hồ Gươm Plaza - Tầng 1, Tầng 1, TTTM Hồ Gươm Plaza, 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 4163643

[Karaoke] Thanh Xuân - Da LAB (Beat Chuẩn)

User 3924600

[Karaoke] Thanh Xuân - Da LAB (Beat Chuẩn)

0387***219

[Karaoke] Thanh Xuân - Da LAB (Beat Chuẩn)