Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Thay Tôi Yêu Cô Ấy - Thanh Hưng | Beat Gốc Chuẩn (Tone Nam - Có Bè)

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3164206

[BEAT NAM] Thay Tôi Yêu Cô Ấy - Thanh Hưng | Beat Gốc Chuẩn (Karaoke Có Bè)

3162601

[BEAT NAM] Thay Tôi Yêu Cô Ấy - Thanh Hưng | Beat Gốc Chuẩn (Karaoke Có Bè)

User 3993004

[BEAT NAM] Thay Tôi Yêu Cô Ấy - Thanh Hưng | Beat Gốc Chuẩn (Karaoke Có Bè)