Karaoke Thu Cuối - Yanbi ft Mr T, Hằng Bing Boong full beat

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0396***693

Karaoke Thu Cuối - Yanbi ft Mr T, Hằng Bing Boong full beat

0349***284

Karaoke Thu Cuối - Yanbi ft Mr T, Hằng Bing Boong full beat

0796***230

Karaoke Thu Cuối - Yanbi ft Mr T, Hằng Bing Boong full beat