Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Tone Nữ | Ánh sao và bầu trời - T.R.I x Cá | bản chậm | em có thêm một ánh sao karaoke

Địa điểm: Vincom Thảo Điền - Tầng 5 (Cạnh Sân băng), Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2935930

Karaoke Tone Nữ | Ánh sao và bầu trời - T.R.I x Cá | bản chậm | em có thêm một ánh sao karaoke

2935487

Karaoke Tone Nữ | Ánh sao và bầu trời - T.R.I x Cá | bản chậm | em có thêm một ánh sao karaoke

2933940

Karaoke Tone Nữ | Ánh sao và bầu trời - T.R.I x Cá | bản chậm | em có thêm một ánh sao karaoke