Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Tone Nữ Đào Nương - Guitar Solo Beat Acoustic | Anh Trường Guitar

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 3927013

Karaoke Tone Nữ Đào Nương - Guitar Solo Beat Acoustic | Anh Trường Guitar

User 3927013

Karaoke Tone Nữ Đào Nương - Guitar Solo Beat Acoustic | Anh Trường Guitar

0904***876

Karaoke Tone Nữ Đào Nương - Guitar Solo Beat Acoustic | Anh Trường Guitar