Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE TONE NỮ THẤP] Hẹn Một Mai | Bùi Anh Tuấn | In The Moon Light

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Lê Thị Thu Thuỷ

[KARAOKE TONE NỮ THẤP] Hẹn Một Mai - Bùi Anh Tuấn | In The Moonlight

Lê Thị Thu Thuỷ

[KARAOKE TONE NỮ THẤP] Hẹn Một Mai - Bùi Anh Tuấn | In The Moonlight

Lê Thị Thu Thuỷ

[KARAOKE TONE NỮ THẤP] Hẹn Một Mai - Bùi Anh Tuấn | In The Moonlight