Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE TONE NỮ | Xem Như Em Chẳng May - Chu Thúy Quỳnh x Trung Ngon

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 3934899

KARAOKE TONE NỮ | Xem Như Em Chẳng May - Chu Thúy Quỳnh x Trung Ngon

User 3931262

KARAOKE TONE NỮ | Xem Như Em Chẳng May - Chu Thúy Quỳnh x Trung Ngon

2933289

KARAOKE TONE NỮ | Xem Như Em Chẳng May - Chu Thúy Quỳnh x Trung Ngon