Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke] Từ Giây Phút Đầu - Hari Won ft Trấn Thành - Karaoke Song Ca

Địa điểm: Vincom Biên Hòa, 1096 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0915***400

[Karaoke] Từ Giây Phút Đầu - Hari Won ft Trấn Thành - Karaoke Song Ca

0949***518

[Karaoke] Từ Giây Phút Đầu - Hari Won ft Trấn Thành - Karaoke Song Ca

0816***125

[Karaoke] Từ Giây Phút Đầu - Hari Won ft Trấn Thành - Karaoke Song Ca