Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

| Karaoke - Việt | Electric Angel - Thiên Thần Điện Tử [Rin&Len/Yasuo-P]

Địa điểm: Vincom Thảo Điền - Tầng 5 (Cạnh Sân băng), Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0938***460

| Karaoke - Việt | Electric Angel - Thiên Thần Điện Tử [Rin&Len/Yasuo-P]