Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE - Yêu Người Có Ước Mơ - Tone Nữ

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2934988

KARAOKE - Yêu Người Có Ước Mơ - Tone Nữ

0976***904

KARAOKE - Yêu Người Có Ước Mơ - Tone Nữ

2931317

KARAOKE - Yêu Người Có Ước Mơ - Tone Nữ