Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Khó vẽ nụ cười. Đạt G(KARAOKE)

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3166273

Khó vẽ nụ cười. Đạt G(KARAOKE)

0775***501

Khó vẽ nụ cười. Đạt G(KARAOKE)

3166156

Khó vẽ nụ cười. Đạt G(KARAOKE)