Vui lòng đăng nhập để xem video này (Click để đăng nhập)

File đang xử lý

Khó vẽ nụ cười (rm)

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2935378

Khó vẽ nụ cười (rm)

0777***218

Khó vẽ nụ cười (rm)

2935237

Khó vẽ nụ cười (rm)