Vui lòng đăng nhập để xem video này (Click để đăng nhập)

File đang xử lý

Không phải em đúng không

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0824***898

Không phải em đúng không

0934***813

Không phải em đúng không

0849***912

Không phải em đúng không