Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Không thể cùng nhau suốt kiếp

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3167652

Không thể cùng nhau suốt kiếp

0378***377

Không thể cùng nhau suốt kiếp

3166312

Không thể cùng nhau suốt kiếp