Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Không thể cùng nhau suốt kiếp (Version piano)

Địa điểm: Vincom Bà Triệu, 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3155047

Không thể cùng nhau suốt kiếp (Version piano)

0363***239

Không thể cùng nhau suốt kiếp (Version piano)

3147889

Không thể cùng nhau suốt kiếp (Version piano)