Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KHÚC GIAO MÙA - KARAOKE - TRUNG QUÂN IDOL ft BẢO ANH

Địa điểm: BigC Hồ Gươm Plaza - Tầng 1, Tầng 1, TTTM Hồ Gươm Plaza, 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Hoang Nhat Minh

KHÚC GIAO MÙA - KARAOKE - TRUNG QUÂN IDOL ft BẢO ANH

2697625

KHÚC GIAO MÙA - KARAOKE - TRUNG QUÂN IDOL ft BẢO ANH

2695409

KHÚC GIAO MÙA - KARAOKE - TRUNG QUÂN IDOL ft BẢO ANH