Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Kiếp rong buồn

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Linh Nguyễn

Kiếp rong buồn

0984***023

Kiếp rong buồn

0971591588

Kiếp rong buồn