Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Lá xa lìa cành (rm)

Địa điểm: Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2933358

Lá xa lìa cành (rm)

2932141

Lá xa lìa cành (rm)

2930298

Lá xa lìa cành (rm)