Làm người yêu anh nhé baby (rm)

Địa điểm: Aeon Bình Tân, Số 1 Đường số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0382***593

Làm người yêu anh nhé baby (rm)

0338***947

Làm người yêu anh nhé baby (rm)

Huynh Duy

Làm người yêu anh nhé baby (rm)