Làm người yêu anh nhé baby (rm)

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0969***338

Làm người yêu anh nhé baby (rm)

0338***947

Làm người yêu anh nhé baby (rm)

Huynh Duy

Làm người yêu anh nhé baby (rm)