LE SSERAFIM (르세라핌) – FEARLESS (Easy Lyrics)

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0337***705

LE SSERAFIM (르세라핌) – FEARLESS (Easy Lyrics)

0919***777

LE SSERAFIM (르세라핌) – FEARLESS (Easy Lyrics)

0396***156

LE SSERAFIM (르세라핌) – FEARLESS (Easy Lyrics)