Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Liên Khúc Tuấn Vũ Ngày Xưa Anh Nói Karaoke Full Beat - Hoàng Dũng Karaoke

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyễn Lộc

Liên Khúc Tuấn Vũ Ngày Xưa Anh Nói Karaoke Full Beat - Hoàng Dũng Karaoke

3124504

Liên Khúc Tuấn Vũ Ngày Xưa Anh Nói Karaoke Full Beat - Hoàng Dũng Karaoke

3099577

Liên Khúc Tuấn Vũ Ngày Xưa Anh Nói Karaoke Full Beat - Hoàng Dũng Karaoke