Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Mình cùng nhau đóng băng

Địa điểm: Vincom Bà Triệu, 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0981***253

Mình cùng nhau đóng băng

0855***821

Mình cùng nhau đóng băng

Vũ Ngọc Lan

Mình cùng nhau đóng băng