Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Mình yêu nhau từ kiếp nào

Địa điểm: Vinh Center, 69 Hồ Tùng Mậu, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0797***243

Mình yêu nhau từ kiếp nào

0705***993

Mình yêu nhau từ kiếp nào

Trần Quốc Nam Thuận

Mình yêu nhau từ kiếp nào