Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Mùa đông không lạnh

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Tuấn An

Mùa đông không lạnh

Anhtruong

Mùa đông không lạnh

Quỳnh Anh

Mùa đông không lạnh