Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

NẾU MỘT MAI TÔI BAY LÊN TRỜI - TRÚC NHÂN | BEAT - KARAOKE

Địa điểm: Vincom Thảo Điền - Tầng 5 (Cạnh Sân băng), Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Phạm Minh Trí

NẾU MỘT MAI TÔI BAY LÊN TRỜI - TRÚC NHÂN | BEAT - KARAOKE

2929476

NẾU MỘT MAI TÔI BAY LÊN TRỜI - TRÚC NHÂN | BEAT - KARAOKE

2927610

NẾU MỘT MAI TÔI BAY LÊN TRỜI - TRÚC NHÂN | BEAT - KARAOKE