Nếu phôi pha ngày mai

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0968660507

Nếu phôi pha ngày mai

Nguyễn Kiên

Nếu phôi pha ngày mai

0904***145

Nếu phôi pha ngày mai