Ngày chưa giông bão

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Hanna Linh Huong

Ngày chưa giông bão

0963***916

Ngày chưa giông bão

0906***139

Ngày chưa giông bão