Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Ngày chưa giông bão

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Hanna Linh Huong

Ngày chưa giông bão

0963***916

Ngày chưa giông bão

0906***139

Ngày chưa giông bão